šipka Hlavní menu  šipka Trávníky

Trávníky

Provádíme - založení trávníku - komplexní péči o Váš trávník

zakládání a obnova trávníků, celoroční péče o trávník, chemické ošetření proti plísním a jiným chorobám, hnojení speciálnímikaždý chce mít to nejlepší profesionálními hnojivy, likvidace plavelů v trávníku,  provzdušnění trávníku, sekání  trávníku,  poradenská pomoc při péči o trávník.

Pokud se rozhodnete pro založení trávníku výsevem jsou proto nejvhodnější dvě období – na jaře a  na podzim. Půda je tehdy vlhká a přiměřeně teplá, podnebí přes den teplé v noci chladnější a vlhké  takže jsou vytvořeny ideální podmínky vhodné pro dobré klíčení travních semen, přesto je potřeba  počítat s možností zalévání nově založené plochy trávníku, aby nedošlo k zaschnutí semen nebo  jejich vyplavení přívalovým deštěm.Pokud však máme zajištění zavlažopvání trávníku lze jej  zakládat po celou dobu vegetace.

Čím lépe se podaří nové založený trávník udržet vlhký, tím lépe a rychleji bude připraven k plnému užívání. Trávník lze zakládat i v letním období, zde se však bez závlahy rozhodně neobejdeme. Je také třeba dbát na výběr kvalitního travního semene, zakládáme trávník na dlouhou dobu, a tak se zde rozhodně nevyplatí šetřit! Při použití nekvalitního semene bude trávník drnovatý, hrubý a bude vyžadovat časté sekání pro velké množství travní hmoty, nebude pohledově pěkný. Takovýto trávník již nelze opravit jinak než jeho kompletní obnovou, což je velmi nákladné a nepříjemné. Naše firma používá pouze velmi kvalitní a profesionální travní semena od firem Seedservice a Agro-cs, které lze také koupit v naší prodejně, popřípadě zaslat na dobírku. Po založení trávníku výsevem je třeba také věnovat velkou pozornost odplevelení trávníku a následnému hnojení a celkové péči o nový trávník !

Vybrat si ten pravý:

Podle účelu použití rozdělujeme trávníky do několika základních skupin. Okrasné trávníky mají reprezentativní charakter, měly by být jemné, husté a zelené téměř po celé vegetační období. Dalším požadavkem na tento typ je rychlá regenerace po případném poškození. Nemusí být naopak odolné proti mechanické zátěži. Péče o tento typ trávníků je náročnější - důležité je časté přihnojování, pravidelné, nízké sekání kvalitní sekačkou a časté zalévání. Základem ve směsi pro okrasný trávník je kostřava červená.

  • Okrasné trávníky: (reprezentační) trávníky mají plnit funkci estetickou a nepředpokládá se, že budou silně sešlapávané nebo jiným způsobem zatěžované. Od travních druhů v těchto směsích se očekává pěkné zbarvení po celé vegetační období, minimální nárůst nadzemní biomasy, vysoká hustota drnu, jemnost a homogenita porostu.
    Tyto požadavky nejlépe splňuje kostřava červená, přičemž do okrasných trávníků jsou nejvhodnější její trsnaté a krátce výběžkaté formy.
  • Hřišťové trávníky: (zatěžované) trávníky jsou vysévány ze směsí trav, které jsou odolné vůči sešlapávání a po poškození rychle regenerují. Základním druhem splňujícím tyto požadavky je jílek vytrvalý, který je však současně velice náchylný k vyzimování. Vhodným partnerem jílku vytrvalého do hřišťových směsí je lipnice luční, a to především pro svoji zimovzdornost, vyšší toleranci k nízkému kosení a sytější zbarvení trávníku v létě. Význam doplňkových travních druhů pro hřišťové směsi (kostřava červená, poháňka hřebenitá, bojínek cibulkatý)dnes klesá v důsledku vyšlechtění nových kvalitnějších odrůd jílku vytrvalého a lipnice luční.
  • Rekreační trávníky: (užitkové) trávníky představují přechod mezi trávníky okrasnými a hřišťovými. Mají splňovat nejen estetické nároky jejich majitelů, ale současně by měly odolávat běžné zátěži spojené s rekreačním sportem, dětskou hrou, běháním psů a řadou dalších činností. Poměr zastoupení tří nosných druhů (kostřava červená, jílek vytrvalý, lipnice luční) ve směsi závisí na předpokládaném převažujícím využívání trávníků. S vyšším zatěžováním trávníku stoupá podíl jílku vytrvalého ve směsi.
  • Krajinné trávníky: trávníky se vyznačují extenzivním způsobem ošetřování a představují poměrně nesourodou skupinu rozmanitých porostů. Funkce krajinných trávníků je především ekologická, protože zatravněný porost omezuje vodní a větrnou erozi, a samozřejmě také estetická. Z důvodů dosažení větší plastičnosti bývá složení směsí u krajinných trávníků velmi pestré.
  • Pokládkou předpěstovaného trávníku: Tento způsob založení trávníku má proti založení trávníku výsevem především výhodu časovou. Trávník plní estetickou (okrasnou) funkci téměř ihned po položení a zatěžován může být v mnohem kratší době (zpravidla za několik týdnů). Nevýhodou pak může být jen určitá menší druhová nabídka ze strany trávníkových školek. Pěstují se především zátěžové trávníky – hřišťové, ale v současné době dochází k významnému rozšíření nabízeného sortimentu trávníků.