šipka Hlavní menu  šipka Historie  šipka Povodně 2010

Práce při povodních

Ve dnech 11. -13. 8. 2010 se naše firma, po vzájemné dohodě se zaměstnanci, zúčastnila dobrovolné pomoci při likvidaci následků škod způsobených povodněmi v Libereckém kraji. Po přihlášení na linku humanitární organizace Adra, jsme byli nasazeni na pomoc v obci Višňové, resp. její části Víska.

Při příjezdu jsme předali starostce Višňové paní Marii Matuškové materiální pomoc, kterou poskytli někteří vrchlabští podnikatelé, které jsem oslovil. Po dohodě s kamarádem Honzou Vedralem jsme sháněli finanční pomoc ještě během naší práce v postižené oblasti. Jednotliví dobrovolní dárci poskytli finanční hotovost ve výši 22 500,-Kč.  Za 8 000,-Kč jsme koupili kalové čerpadlo humanitární organizaci Adra a 14.500,-Kč jsme převedli na povodňový účet obce Višňová.

Během tří dnů, které jsme byli v postižené oblasti, jsme pomohli vyklidit a vyčistit tři domy a vyčistili jsme dva sklepy, z kterých jsme museli nejdříve odčerpat vodu.

Chtěl bych tímto poděkovat zaměstnancům naší firmy a  dobrovolníkům Janu Peškovi a Martinu Adamcovi.

Dále tímto vyřizuji poděkování starostky  obce Višňová a obyvatel Vísky za:

materiální pomoc:

 • panu Horákovi – firma Probyt
 • panu Chromému – firma Elektro-Chromý
 • panu Martinu Hrubému – firma Dům-stavba-zahrada  
 • panu Václavu Tichému – Potraviny Tichý

za finanční pomoc:

 • ing. Bedřichu Hanouskovi, Vrchlabí
 • Mudr. Jiřímu Patrákovi, Vrchlabí
 • Ing. Markovi Václavíkovi, Vrchlabí
 • panu Janu Švimberskému, Slemeno
 • panu Jiřímu Pudilovi, Praha
 • ing. Martinu Teplému, Vrchlabí
 • Judr. Renatě a ing. Michaelovi Závěrkovým, Semily
 • Haně a ing. Milanu Kuršelovým, Semily
 • Za zprostředkování a získání peněz od dárců Janovi a Alence Vedralovým