Strážné

  • realizace zelené střechy
  • uprava terénu
  • výsadba stromů, keřů a trvalek